Skogomeanstalten

För Serneke/ Specialfastigheter projekt Skogomeanstalten arbetar jag som samordnande projekteringsledare vilket omfattar arbete med planering, ekonomi- och tidplansuppföljning, upprätta rutiner och samordna beställare/ projektering/ produktion. Det är totalt 19 separata projekt i samverkansentreprenaden.