Parkhusen Opaltorget

Åt Skeppsviken utför jag bygghandlingsprojekteringsledning för bostadsprojektet Parkhusen. Beställare är Nordr.