Skogomeanstalten

För Serneke/ Specialfastigheter projekt Skogomeanstalten arbetar jag som samordnande projekteringsledare vilket omfattar arbete med planering, ekonomi- och tidplansuppföljning, upprätta rutiner och samordna beställare/ projektering/ produktion. Det är totalt 19 separata projekt i samverkansentreprenaden.

Partille Port Kv 4

Partille Port Kv 4 är första bostadsetappen inom detaljplan Östra centrum i Partille. Projektet avser nybyggnad av ca 213 lägenheter, ett 4350 kvm stort vårdeboende (54 lägenheter), ca 6200 kvm handelsytor samt ett tre våningar högt parkeringshus söder om kvarteret. Jag har drivit bygghandlingsprojekteringen.