Karlastaden

Åt Serneke utför jag projekteringsledning av den kommersiella delen i första etappen av projektet Karlastaden på Lindholmen i Göteborg. Podiet, som den kommersiella delen benämns, är beläget under och omkring Karlatornet. Karlatornet kommer att bli nordens högsta byggnad, 74 våningar och 250 m högt.

Podiet omfattar hotell, konferens, butikslokaler och kontor. Totalt ca 25 000 kvm BTA.

Jag utför också projekteringsledning av intilliggande kvarter Callisto samt garage och media i Karlastadens källare.

http://www.karlatornet.se

Partille Port Kv 4

Partille Port Kv 4 är första bostadsetappen inom detaljplan Östra centrum i Partille. Projektet avser nybyggnad av ca 213 lägenheter, ett 4350 kvm stort vårdeboende (54 lägenheter), ca 6200 kvm handelsytor samt ett tre våningar högt parkeringshus söder om kvarteret. Jag har drivit bygghandlingsprojekteringen.