PROJEKT

Skogomeanstalten

För Serneke/ Specialfastigheter projekt Skogomeanstalten arbetar jag som samordnande projekteringsledare vilket omfattar arbete med planering, ekonomi- och tidplansuppföljning, upprätta rutiner och samordna beställare/ projektering/ produktion. Det är totalt 19 separata projekt i samverkansentreprenaden.

Karlastaden

Åt Serneke utför jag projekteringsledning av den kommersiella delen i första etappen av projektet Karlastaden på Lindholmen i Göteborg. Podiet, som den kommersiella delen benämns, är beläget under och omkring Karlatornet. Karlatornet kommer att bli nordens högsta byggnad, 74 våningar och 250 m högt.

Podiet omfattar hotell, konferens, butikslokaler och kontor. Totalt ca 25 000 kvm BTA.

Jag utför också projekteringsledning av intilliggande kvarter Callisto samt garage och media i Karlastadens källare.

http://www.karlatornet.se