Frölunda Torg

För Skandia fastigheter utför jag detaljplanearbete parallellt med programskede. Projektet omfattar ca 800 nya lägenheter, p-hus och handel. Ca 90 000 BTA.