Karlastaden

Åt Serneke utför jag projekteringsledning av den kommersiella delen i första etappen av projektet Karlastaden på Lindholmen i Göteborg. Podiet, som den kommersiella delen benämns, är beläget under och omkring Karlatornet. Karlatornet kommer att bli nordens högsta byggnad, 74 våningar och 250 m högt.

Podiet omfattar hotell, konferens, butikslokaler och kontor. Totalt ca 25 000 kvm BTA.

http://www.karlatornet.se

Kv Hajen

Just nu är jag delaktig i förvandlingen av Mölndals centrum http://molndalsinnerstad.se där jag arbetar som projekteringsledare/ entreprenadingenjör för Kv Hajen. Projektet består av 200 st hyreslägenheter och ca 11 000 kvm lokaler. Fastigheten ska bland annat ge plats åt Mölndals nya Stadsbibliotek. Byggherre är Mölndalsbostäder.