Skogomeanstalten

Hos Serneke/ Specialfastigheters projekt Skogomeanstalten i Göteborg har jag en samordnande projekteringsledarroll vilket omfattar planering, ekonomi- och
tidplansuppföljning, upprätta rutiner och samordna beställare/ projektering/
produktion. Totalt 19 separata projekt i samverkansentreprenaden.